UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
  2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
  5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
  6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.


Jak wyłączyć ciasteczka:


Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. 

 

 

Specjalizacje

Usługi prawne realizowane są z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu z uwzględnieniem dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego. Ciągle doskonalenie zawodowe w ramach wielu szkoleń, udziału w seminariach, zebraniach i konferencjach z zakresu specjalizacji pozwala na zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Kancelaria świadczy usługi w poniżej wymienionych obszarach prawa. Kancelaria otwarta jest także na nowe wyzwania. 

 

business 3167295 1920

                                                                                                    Photo by rawpixel on pixabay.com

 

PRAWO CYWILNE

Usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym sporządzanie i analiza umów, doradztwo i prowadzenie spraw spadkowych przed sądami powszechnymi, spraw dotyczących praw rzeczowych, naruszenie posiadania, własności, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki, sprawy konsumenckie, o zapłatę należności, o eksmisję, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, wizerunku, stosunki B2B (przedsiębiorca-przedsiębiorca), stosunki B2C (przedsiębiorca-konsument).

 

PRAWO RODZINNE

Usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych, w tym doradztwo i prowadzenie spraw rozwodowych, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, pomoc prawna w redagowaniu porozumień wychowawczych.

 

ODSZKODOWANIA

Usługi prawne w zakresie spraw odszkodowawczych w związku z naruszeniem dóbr osobistych, uszczerbku na zdrowiu, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, sprawy odszkodowawcze ze stosunku pracy, szkody majątkowe i osobowe oraz inne, korespondencja ze sprawcami wypadków, ubezpieczycielami.

 

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Usługi prawne w zakresie zastępstwa przed organami egzekucyjnymi, sądami, komornikami, prowadzenie spraw egzekucyjnych, egzekucja alimentów, zasądzonych należności, wezwania do zapłaty.

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kompleksowa obsługa prawna dłużników w ramach upadłości konsumenckiej, analiza możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zastępstwo procesowe przed sądami.

 

PRAWO GOSPODARCZE

Usługi prawne w zakresie w szczególności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego, zmiany w KRS, sporządzanie umowy spółki cywilnej, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, udział w negocjacjach, doradztwo prawne, prowadzenie spraw sądowych związanych z wykonywaniem umów, sporządzenie i analiza umów o dochowanie poufności.

 

ZNAKI TOWAROWE

Świadczenie usług prawnych związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, logo w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony krajowej i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w zakresie ochrony znaków na terenie Unii Europejskiej. Analiza zdolności rejestracyjnej oznaczenia, badanie baz danych, doradztwo i reprezentacja w postępowania przed wymienionymi urzędami. Sporządzanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wniosków o przedłużenie prawa ochronnego, o unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego, sprzeciwów wobec zgłoszenia oraz wobec wydanej przez Urząd Patentowy decyzji. Sprawy naruszeń znaków towarowych, reprezentacja przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Monitoring znaków towarowych.

 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 

Świadczenie kompleksowych usług prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sporządzanie i analiza umów o przeniesienie praw majątkowych autorskich, umów o przeniesienie autorskich praw zależnych, umów o przeniesienie praw pokrewnych, umów licencyjnych, umów sublicencyjnych, umów wydawniczych, doradztwo prawne dla autorów, nabywców praw autorskich, spadkobierców twórców, wydawnictw, szkół wyższych, sprawy z zakresu plagiatu, autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych, nadzoru autorskiego, ochrona integralności utworu, sprawy związane z ingerencją w prawa autorskie twórców, analiza umów z ZAIKS, organizacjami reprezentującymi twórców, producentów, twórców artystych wykonań, fonogramów, wideogramów. Ochrona wizerunku. Dochodzenie roszczeń z zakresu naruszeń praw autorskich, praw pokrewnych, wizerunku.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Świadczenie kompleksowych usług prawnych w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony know-how, wyników badań naukowych, prawa internetu, IT. Sprawy z zakresu komercjalizacji własności intelektualnej. Doradztwo prawne, analiza, sporządzanie umów, opinii prawnych, sprawy związane z projektami, realizacją prac rozwojowych, wdrożeniowych.

 

PRAWO PRASOWE

Usługi prawne z zakresu prawa prawa prasowego, rejestracja dzienników i czasopism w rejestrze, wnioski o zmianę wpisu w rejestrze, uzyskiwanie wypisów z rejestru, reprezentacja w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnoścą redaktora naczelnego, dziennikarzy, sprawy z zakresu ochrony wizerunku.

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Usługi prawne z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki, obsługa prawna szkół wyższych, doradztwo prawne i reprezentacja kandydatów, studentów i doktorantów wobec organów uczelni, analiza wewnętrznych aktów prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi (sprawy związane m.in. z przyjęciem na studia, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, przyznania lub odmowy przyznania stypendium, postępowania dyscyplinarne, postępowania związane z plagiatiem pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej).

 

POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE POLICJANTÓW

Świadczenie komplekswych usług prawnych w sprawach dyscyplinarnych policjantów, doradztwo prawne, reprezentacja przed organami dyscyplinarnymi, sporządzanie pism, wniosków dowodowych, odwołań i skarg, udział w przesłuchaniach. Sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

 

PRAWO PRACY

Świadczenie kompleksowych usług prawnych z zakresie prawa pracy, doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych, umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę, analiza możliwości działania dla pracodawcy i pracownika, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny) we wszystkich sprawach, w tym sprawy związane z nieruchomościami, o wymeldowanie, związane z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów itp.

 

 

Informacje kontaktowe

Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Gęsia 8 p. 106
31-535 Kraków

tel. + 48 606 892 386
e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl 

NIP: 642-292-35-17 

NIP UE: PL 642-292-35-17 

REGON: 243360316

Konto bankowe: ING Bank Śląski 35 1050 1445 1000 0091 3904 5117