UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.


Jak wyłączyć ciasteczka:


Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. 

 

 

Dziedziny prawa

Kancelaria proponuje świadczenie usług prawnych w zakresie m.in.:

 • prawa cywilnego,w tym zobowiązań i spadkowego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozwody, separacje, alimenty, ustalanie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska 
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy przenoszące prawa majątkowe autorskie i umowy licencyjne, umowy z ZAIKS, umowy między twórcami, ochrona wizerunku, korespondencji
 • prawa własności przemysłowej, w tym w zakresie ochrony znaków towarowych, umów dotyczących przedmiotów własności przemysłowej, komercjalizacji rozwiązań
 • prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • prawa prasowego, w tym rejestracja dzienników i czasopism w sądzie, działalność dziennikarzy
 • prawa internetu, w tym serwisów internetowych
 • prawa nieruchomości, w tym umowy deweloperskie
 • prawa gospodarczego, w tym umowy, wnioski do CEIDG, KRS 
 • prawa pracy, w tym umowy o pracę
 • prawa administracyjnego, w tym sprawy związane z użytkowaniem wieczystym, sprawy mieszkaniowe
 • prawa szkolnictwa wyższego, w tym decyzji w indywidualnych sprawach studentów
 • prawa ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty, inne świadczenia)
 • postępowanie egzekucyjnego, w tym wszczęcie postępowania, reprezentacja klienta w postępowaniu, skargi, powództwa przeciwegzekucyjne 
 • dochodzenia odszkodowań w przypadku wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich i innych zdarzeń losowych 

Kancelaria otwarta jest na nowe wyzwania, które realizowane są z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu w wykonywaniu usług. 

Porady prawne

Kancelaria świadczy usługi porad prawnych dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie dziedzin prawa wymienionych w zakładce "Dziedziny prawa".

Indywidualne doradztwo prawne jest często niezbędne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz podjęcia decyzji o dalszym rozwoju spraw.

Kancelaria zapewnia zachowanie tajemnicy zawodowej, co jest podstawą zaufania Klienta i zachowania zasad etyki zawodowej radcy prawnego.

Sprawy karne

Od 1 lipca 2015 r. w związku z przyznaniem radcom prawnym nowych uprawnień oraz zmianą modelu postępowania karnego kancelaria rozszerzyła swoją działalność o występowanie w charakterze obrońcy w sprawach karnych, w tym w sprawach przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń. Niezależnie od tego, możliwa jest reprezentacja Klienta w sprawach karnych jako m.in. pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego. Kancelaria w ramach prowadzonej działalności sporządza także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Sprawy ochrony znaków towarowych

Od 30 listopada 2015 r. kancelaria rozszerzyła swoją działalność o sprawy z zakresu doradztwa prawnego oraz reprezentacji w zakresie uzyskiwania i utrzymania ochrony znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenia, sprzeciwy, unieważnienia). 

Od września 2016 r. mecenas Marta Lampart została wpisana na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych przed EUIPO, dlatego usługi kancelarii zostały rozszerzone także o doradztwo prawne i reprezentację przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intektualnej (EUIPO). 

Sprawy sądowe i pozasądowe

Kancelaria zapewnia świadczenie usług prawnych dla rozwiązania problemów prawnych Klienta.

 

 Możliwe jest świadczenie kompleksowej indywidualnej pomocy prawnej w sprawach:

- sądowych (np. reprezentacja przed sądem, zastępstwo procesowe), 

- pozasądowych (np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie umowy, napisanie pisma, negocjacje, sporządzenie opinii prawnej),

zgodnie z interesami i potrzebami Klienta,

- egzekucyjnych (np. przed komornikami, sprawy windykacyjne),

- przed urzędami (np. przed Urzędem Miasta, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 

Wśród świadczonychusług prawnych wymienić można m.in.:

- udzielanie porad prawnych, udzielanie ustnych porad prawnych podczas spotkania z Klientem lub mailowo,

- sporządzenie opinii prawnych,

- sporządzenie umów, regulaminów, oświadczeń,

- analiza i opiniowanie dokumentów,

- sporządzanie pisemnych porad prawnych,

- uzyskiwanie odpisów dokumentów, 

- konsultacje prawne, 

- przygotowywanie pism procesowych oraz pozaprocesowych,

- wezwania do zapłaty,

- negocjacje, 

- reprezentację Klienta przed wszelkimi sądami, czy urzędami.

 

W przypadku podjęcia się prowadzenia sprawy Klient informowany jest na bieżąco o wszystkich podejmowanych czynnościach w uzgodniony wcześniej sposób - osobiście, telefonicznie lub mailowo.

W każdej sprawie Klientowi przedstawiane są możliwe kierunki działań w celu należytej ochrony jego interesów.

Wiedząc jak ważny jest czas i bezpieczeństwo Klienta proponowane są najbardziej dogodne i właściwe dla Klienta rozwiązania prawne. 

Stała obsługa prawna

W ramach działalności kancelarii proponuje możliwość świadczenia stałej obsługi prawnej m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, spółek oraz osób prawnych. Poznanie zakresu działalności Klienta, potrzeb świadczenia pomocy prawnej pozwala na konsekwentne, dokładne i terminowe świadczenie usług prawnych  Stały kontakt z Klientem, w szczególności zakres udzielanej pomocy prawnej, ustalany jest indywidualnie według jego możliwości czasowych i potrzeb. 

Możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy. Obsługa, czy pomoc prawna może być świadczona również w miejscu zamieszkania Klienta, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. 

W nagłych wypadkach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

+ 48 606 892 386. 

Szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia dla swoich Klientów, dla pracowników i współpracownikow Klientów oraz określonego grona osób.

Preferowana tematyka szkoleń to zagadnienia prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej) oraz prawa umów.

W przypadku indywidualnych potrzeb Klientów możliwe jest przeprowadzenie szkolenia z innych dziedzin prawa.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych uzależnione jest od indywidualnej sprawy, jej charakteru, poziomu skomplikowania, a także czasu oraz zakresu czynności koniecznych dla udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej.

 

Kancelaria zapewnia możliwość indywidualnego ustalenia wynagrodzenia według:

- stawek godzinowych, np. w przypadku porad prawnych (przy czym w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy sądowej koszt pobrane wynagrodzenie za poradę prawną zaliczane jest na poczet wynagrodzenia należnego za prowadzenie sprawy sądowej), 

- ryczałtu miesięcznego w przypadku stałej obsługi prawnej,

- wynagrodzenia za poszczególną usługę prawną, czy od każdej czynności,

- ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik prowadzonej sprawy (tzw. pactum de quota litis, czy success fee).

 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane z Klientem z góry i pobierane z chwilą przyjęcia prowadzenia danej sprawy.

W przypadku prowadzenia spraw sądowych zawierana jest umowa w formie pisemnej określająca zasady uiszczania i wysokość wynagrodzenia. 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Marta Lampart Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Gęsia 8 p. 106
31-535 Kraków

tel. + 48 606 892 386
e-mail: biuro@mlampart-kancelaria.pl 

NIP: 642-292-35-17 

NIP UE: PL 642-292-35-17 

REGON: 243360316

Konto bankowe: ING Bank Śląski 35 1050 1445 1000 0091 3904 5117